Normalna Polska

Pamiętaj !

Nie bądź bierny, to Ty musisz to zmienić...


Do skutecznego działania potrzebna jest KASA i to niemała, w sprawie dotacji patrz sekcja "Dotacje" powyżej

Największe zło obecnej Rzeczypospolitej to oprócz oczywistości typu regresywny i nietransparentny system podatkowy, korupcja, biurokracja, niewydolna służba zdrowia i wymiar sprawiedliwości, również:

- TIR-y, które tylko przeszkadzają na drogach, hałasują, dewastują infrastrukturę i zanieczyszczają środowisko. Postulat: ruch takich pojazdów dozwolony tylko w godzinach 0:30 - 5:00.

- Rowerzyści (święte krowy), zero obowiążków, przesadne uprawnienia. Postulat: obowiązki jak dla każdego innego uczestnika ruchu na drogach publicznych - obowiązkowe OC, aktywne oświetlenie całą dobę, identyfikowalność (tablica rejestracyjna), uprawnienia dla kierującego. Ponoszenie kosztów budowy rowerowej infrastruktury (DDR-y). Na dotychczasowych zasadach (bez obowiążków i opłat) zapraszamy rowerzystów na polne drogi i leśne dukty.