Normalna Polska

Pamiętaj !

Nie bądź bierny, to Ty musisz to zmienić...


Do skutecznego działania potrzebna jest KASA i to niemała, w sprawie dotacji patrz sekcja "Dotacje" powyżej

Nasz Program

1. Likwidacja przywilejów emerytalnych (KRUS, służby mundurowe, górnicy, etc.)

2. Kwestie społeczno-obyczajowe rozstrzyga się na drodze referendum, wnioskujący o referendum płaci 150 % kosztów jego przeprowadzenia z góry. Wynik referendum jest ważny przy minimum 35% frekwencji, każda kwestia może być głosowana nie częściej niż raz na 10 lat.

3. Polityka prorodzinna oparta na wprowadzeniu podatku dla bezdzietnych z przyczyn poza medycznych przy jednoczesnej likwidacji "becikowego" i ulg podatkowych "na dzieci".

4.

5.

6.

7.

8.